Michael Mareš z Forbesu: první noviny jsem si kupoval za peníze na svačinu

I když se novinářskému řemeslu věnuje už více než třináct let, při psaní každého příběhu…